R01301 Dây cuaroa đá mài C420 C520
Mã linh kiện : R01301Tên linh kiện: Dây cuaroa đá mài. Camoga C420RC-C420R-C420L 
R06601 Trục lăn dưới bằng cao su C420
Mã linh kiện : R06601Tên linh kiện: Trục lăn dưới bằng cao su. Camoga C420RC-C420R-C420LHàng Chính hãng Camoga Italy
R01202 Trục lăn dưới trên bằng sắt Camoga C420
Mã linh kiện : R01202Tên linh kiện: Trục lăn dưới bằng sắtCamoga C420RC-C420R-C420LHàng Chính hãng Camoga Italy
R06501 Trục lăn trên bằng sắt Camoga C420
Mã linh kiện : R06501Tên linh kiện: Trục lăn trên bằng sắtCamoga C420RC-C420R-C420LHàng Chính hãng Camoga Italy
R01002 Trục cố định trên máy Camgoa C420
Mã linh kiện : R01002Tên linh kiện: Trục cố địnhCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R01201 Khớp nối máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R01201Tên linh kiện: Khớp nối máy lạng da Camoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R00701 Dao lạng máy lạng Camoga C420
Mã linh kiện : R00701 Tên linh kiện: Dao máy lạng . Camoga C420RC-C420R-C420LHàng Chính hãng Camoga Italy
R07402 Đá mài máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R07402Tên linh kiện: Cà đá mài máy lạng da Camoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R01705 Bộ nỉ vệ sinh dao máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R01705.Tên linh kiện: Bộ nỉ vệ sinh dao máy lạng Camoga  C420RC-C420R-C420L. Camoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R07401 Đá mài máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R07401Tên linh kiện: Đá mài máy lạng da Camoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R04701 Trục sắt định vị dao máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R04701Tên linh kiện: Trục sắt định vị dao máy lạng da Camoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R04501 Miếng gỗ đẩy dao dưới máy lạng Camoga C420 - C520
Linh kiện : R04501Miếng gỗ đẩy dao trên máy lạng daCamoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy